GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PONIEDZIAŁEK   9.00 – 12.00

WTOREK  9.00 – 11.00 oraz 12.00 – 15.00

ŚRODA  10.00 – 15.00

CZWARTEK  9.00 – 13.00

PIĄTEK  10.00 – 13.00

 

Gotowość szkolna  dziecka

Na gotowość szkolną dziecka istotnie wpływa dojrzałość poznawcza, emocjonalna i społeczno-moralna.

Dojrzałość ta ma też istotny wpływ na jego powodzenie w szkole, szczególnie w okresie adaptacji do systemu szkolnego w klasie I. Dojrzałość ta kształtuje się już w okresie wczesnego dzieciństwa, czyli przed 3. rokiem życia. Jednak szczególnie intensywnie rozwija się w wieku przedszkolnym, głównie pod wpływem oddziaływań rodziców i nauczycieli w przedszkolu. Niezwykle istotne jest, aby opiekunowie dziecka na co dzień stwarzali mu różnorodne okazje do nabywania i kształ¬towania umiejętności stanowiących podstawę do nabywania kolejnych kompetencji w szkole.

GOTOWOŚĆ POZNAWCZA

Dziecko:

posiada podstawowe informacje o sobie: potrafi się przedstawić, podać swój wiek, adres zamieszkania, imiona rodziców i podstawowe informacje o swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu

wykazuje umiejętność orientacji w przestrzeni: potrafi lokalizować miejsca w najbliższym otoczeniu – swoje przedszkole, najbliższy sklep, bank, park

wykazuje umiejętność orientacji w czasie: zna dni tygodnia i ich kolejność; potrafi również ocenić czas trwania zdarzeń np. ile zajmie mu droga do przedszkola

rozumie związki przyczynowo-skutkowe: np. proces przygotowania i wypieku ciasta

interesuje się czytaniem, pisaniem, liczeniem, samo próbuje to robić, zadaje pytania

potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności

zaczyna stosować indywidualne strategie pamięciowe: np. kilkakrotnie powtarza podaną mu treść czy jakieś polecenie

interesuje się otaczającym je światem, zjawiskami przyrody, tym, co podają wiadomości np. w radio czy telewizji

zaczyna interesować się szkołą, pyta o to rodzeństwo bądź starszych kolegów

więcej ...

 

DROGI RODZICU!  

OTO KILKA WSKAZÓWEK JAK POMÓC DZIECKU W ODRABIANIU LEKCJI?

Proces zapamiętywania przebiega zgodnie z pewnymi stałymi regułami.

•  Pierwsze pół godziny to najefektowniejszy czas nauki Twojego dziecka. Zadbaj, by ten czas nauczyło się przeznaczać na najważniejsze, najtrudniejsze zadania.

•  Im wcześniej Twoje dziecko przystąpi do powtarzania lekcji po jej zakończeniu, tym mniej będzie potrzebować czasu i wysiłku, by odświeżyć materiał.

•  Jeśli chcesz, by dziecko dobrze zapamiętało np. treść wiersza, dopilnuj, by powtórzyło go jeszcze kilka razy po pierwszym bezbłędnym odtworzeniu. 

•  Aby nauka Twojego dziecka była efektywna, musi ono uniknąć bezmyślnego powtarzania materiału z lekcji. Aby mu w tym pomóc, zadawaj dziecku pytania dotyczące przeczytanego tekstu, proś o wyjaśnienie wybranych pojęć lub zjawisk, podanie do nich przykładu. 

•  Pilnuj, by Twoje dziecko dzieliło materiał, którego się uczy, pod względem jego treści, a nie np. liczby stron.

 

więcej ...

 

 

NAGRODY I KARY W WYCHOWANIU – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Nagrody

Nagroda, by spełniała swoje zadanie bodźca wzmacniającego pożądane zachowania dziecka musi spełniać kilka funkcji:

•  Dostarczać dziecku przyjemności, radości, poczucia satysfakcji.

•  Wzmacniać jego poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości.

•  Realizować potrzebę bycia ważnym, uznawanym, szanowanym.

•  Wzmacniać więzi emocjonalne z osobami nagradzającymi dziecko.

•  Zachęcać do nowych wyzwań.

 

więcej ...

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 PONIEDZIAŁEK 9.00 – 14.00 

11.00 – 12.00 terapia pedagogiczna

12.15 – 13.00 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (KN) 

 

WTOREK 9.00 – 15.00 

11.00 – 12.00 terapia pedagogiczna 

12.00 – 13.00 terapia pedagogiczna 

 

ŚRODA 9.00 – 15.00 

12.00 – 14.00 WDŻ 

 

CZWARTEK 9.00 – 15.00 

11.00 – 12.00 terapia pedagogiczna 

12.15. – 13.15 zajęcia wychowawcze (KN) 

 

PIĄTEK 9.00 – 14.00 

12.00 – 13.00 terapia pedagogiczna 

13.00 – 14.00 terapia pedagogiczna

 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

  

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016