,,DZIESIĄTKA" 

To popularna nazwa naszej szkoły.

Aktualnie w szkole uczy się około 650 dzieci.

Budynek szkoły zajmuje powierzchnię 12 ha.

Tereny przyszkolne to obszar 5 ha.

 

W latach 70- tych na terenie naszego miasta wyrosło wielkie osiedle Serbinów.

Nie było tu ani przedszkola, ani szkoły , co sprawiało wiele trudności młodym ludziom, którzy tu zamieszkali.

Budowę szkoły rozpoczęto 1. 10. 1982 roku, a po niecałych czterech latach oddano do użytku pierwsze jej segmenty i przedszkole.

Rok szkolny 1986/87 rozpoczęło w nowej szkole 700 uczniów klas I-III, budowa jednak nie była ukończona

i trwała etapami.

1.09. 1987 roku dyrektor szkoły mgr Marek Kołba dokonał symbolicznego otwarcia obiektu. Próg nowej placówki przekroczyło 1600 uczniów klas I-VII, a grono liczyło 44 osoby.

Trzeci rok działalności Szkoła rozpoczęła pod kierunkiem nowego dyrektora, którym został mgr Ryszard Kuc.

Grono powiększyło się o 21 nauczycieli, liczba uczniów wzrosła do 1966 osób.

W roku szkolnym 1988/89 uruchomiono pracownię komputerową.

W 1990 roku stanowisko dyrektora objęła mgr Aniela Janiszewska.

W skład grona po raz pierwszy weszły osoby duchowne. Zaczęła obowiązywać sześciostopniowa skala ocen. Powołano Radę Szkoły w skład której wchodzili rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Dnia 11 czerwca 1991roku odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Janusza Korczaka.

1.09. 1992 roku Szkoła rozpoczęła pracę pod kierunkiem nowego dyrektora mgr inż. Małgorzaty Franeckiej.

W roku szkolnym 1993/94 unowocześniono pracownię komputerową oraz przebudowano boisko sportowe.

1.01.1994 roku SP 10, podobnie jak wszystkie szkoły podstawowe, została przekazana pod opiekę Urzędu Miejskiego

w Tarnobrzegu.

W lutym 1996 roku Szkoła wzięła udział w ogłoszonym przez MEN konkursie „Ferie na sportowo- bezpiecznie i zdrowo”

i otrzymała wyróżnienie od Ministra Edukacji Narodowej. Od tego czasu co roku w czasie ferii zimowych nauczyciele

i przyjaciele szkoły organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży.

W 1997 roku z okazji dziesięciolecia szkoły został jej nadany sztandar.

W 2002r. funkcję dyrektora szkoły powierzono mgr inż. Marii Gugale-Chmiel.

W latach 2002-2012 w szkole dokonało się wiele zmian.

Oferta szkoły została wzbogacona o możliwość rozwijania uzdolnień uczniów w klasach o profilu sportowym, w klasach

z poszerzoną edukacją plastyczną, teatralną, taneczną. Z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły zdublowano ilość godzin informatyki. Inicjatywy te zaowocowały wieloma spektakularnymi sukcesami uczniów i szkoły, z których największym było uzyskanie certyfikatu Szkoły Odkrywców Talentów. Stosownie do potrzeb, modyfikacji uległ też system opieki nad najmłodszymi uczniami: pięcio- i sześcioletnimi. Przez kolejnych 8 lat szkoła realizowała projekty współpracy ze szkołami z innych krajów. Były to: dofinansowany przez MEN, projekt współpracy ze szkołą z Ukrainy, a następnie 2 projekty partnerskie, w ramach programu „Comenius - Uczenie się przez całe życie”. Efektem tej aktywności była nie tylko wymiana doświadczeń pedagogicznych, poznawanie kultur i tradycji, uczenie się tolerancji, ale też rozwijanie umiejętności komunikowania się on-line i korzystania w pracy z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej a także promowanie szkoły i miasta Tarnobrzeg w Europie. Ponadto dzięki środkom finansowym pozyskanym na realizację projektów, zakupiono wysokiej klasy sprzęt fotograficzny, nagłaśniający oraz wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

W roku 2007, w wyniku nieustannie rosnącego wpływu rodziców na funkcjonowanie szkoły,  powstało stowarzyszenie Rodzice i Szkoła w Tarnobrzegu. Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest szeroko pojęte wspieranie szkoły w jej pozytywnych działaniach.

Dzięki dobrej, konstruktywnej  współpracy Rady Rodziców z dyrekcją i pracownikami naszej placówki, szkoła uzyskała w 2012 roku tytuł Szkoły przyjaznej dla sześciolatka.

W 2011 roku szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Te urodziny nasza „Dziesiątka” obchodziła jako piękny obiekt, remontowany nieustannie przez kilka wcześniejszych lat.

W 2011 roku w szkole powstała świetnie wyposażona sala do zabaw dla najmłodszych uczniów.

W kwietniu 2012 roku nasza szkoła jako jedna z 350 szkół w Polsce, zakwalifikowała się do pilotażowego programu Cyfrowa szkoła. Otrzymanie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń towarzyszących, obliguje szkołę nie tylko do odpowiedniego wykorzystania go w procesie dydaktycznym, ale także do demonstracji zajęć prowadzonych z jego pomocą na szerokim forum.

W roku szkolnym 2010/2011 została przeprowadzona termomodernizacja szkoły i powstało obok niej euro boisko.

W pierwszej dekadzie 2012 roku zakwalifikowano także nasz wniosek na budowę dużego, nowoczesnego placu zabaw.

We wrześniu 2012 roku stanowisko dyrektora naszej szkoły objął mgr Paweł Paradowski.

 

 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

  

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016