Nasze miasto

     Tarnobrzeg leży na prawym brzegu Wisły, w południowo - wschodniej części Polski, na piaszczystej równinie Kotliny Sandomierskiej. Nasze miasto zajmuje obszar 86 kilometrów kwadratowych i liczy ponad 51 tys. Mieszkańców, jest siedzibą powiatu grodzkiego oraz ziemskiego.

Historia miasta

     Początki osadnictwa sięgają VII wieku. Od 1567 roku Tarnowscy rozpoczęli starania o założenie na tych terenach miasta, dla którego uzyskali od króla Zygmunta III Wazy przywilej fundacyjny 28 maja 1593 roku.

W 1676 roku Tarnowscy ufundowali kościół i klasztor O.O. Dominikanów. Symbolem miasta stał się obraz Najświętszej Marii Panny zwany obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej. Obraz ten uznany został za cudowny, a Tarnobrzeg stał się przez to miejscem kultu Maryjnego, do którego ściągały rzesze pielgrzymów.

 

W roku 1772 podczas I rozbioru Polski miasto dostało się pod rządy monarchii austriackiej. W 1885 roku stało się siedzibą powiatu, a w 1867 starostwa. Miasto rozwijało się, zbudowano linię kolejową, szpital, szkołę publiczną i drukarnię, a w 1909 roku otwarto Cesarsko-Królewską Wyższą Szkołę Realną.

W 1918 r. pod wodzą Tomasza Dąbala i Eugeniusza Okonia nastąpiły radykalne wystąpienia chłopskie znane jako "republika tarnobrzeska".

W czasie II wojny światowej powstała tajna organizacja "Odwet", oraz oddział partyzancki "Jędrusie", którego organizatorem i dowódcą był Władysław Jasiński.

W 1953 r. odkryto złoża siarki w podtarnobrzeskim Machowie, co wpłynęło na szybki rozwój miasta.

 

W 1975 r. Tarnobrzeg został stolicą województwa, a w 1999 r. znalazł się w województwie podkarpackim i stał się siedzibą powiatu ziemskiego oraz grodzkiego.

http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php

 

 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

  

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016