11 czerwca 1991 roku patronem szkoły został: JANUSZ KORCZAK.

                                     

     Janusz Korczak (rodowe nazwisko Henryk Goldszmit) - urodził się w 1878 roku w Warszawie w rodzinie żydowskiej. Po ukończeniu studiów medycznych na Uniwersytecie Warszawskim kontynuował studia medyczne w Berlinie, Paryżu i Londynie. W latach 1905-1912 pracował jako lekarz w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Od 1912 roku objął stanowisko dyrektora Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie przy ul. Krochmalnej 92. Tutaj i w "Naszym Domu" - sierocińcu dla dzieci polskich - Korczak wypracował nowatorski system wychowawczy i opiekuńczy. Prowadził szeroko zakrojone i długofalowe badania nad dzieckiem i dzieciństwem Równocześnie prowadził szeroką działalność społeczną i oświatową.

 

     W 1940 roku, decyzją niemieckich władz okupacyjnych, Dom Sierot Janusza Korczaka przeniesiony zostaje na teren warszawskiego getta. Stąd w sierpniu 1942 roku Korczak z personelem i dziećmi zostają wywiezieni do hitlerowskiego obozu śmierci w Treblince. Wszyscy giną w komorach gazowych. Korczak konsekwentnie odrzucał wszelkie propozycje uratowania siebie od zagłady. Nie zgadzał się na pozostawienie dzieci samych w obliczu śmierci.

     Pamięć o Januszu Korczaku, jego dorobku i postawie pielęgnowana jest przez liczne ośrodki nauki, kultury, oświaty, stowarzyszenia i komitety w Polsce i na całym świecie. Rok 1978 był ogłoszony przez UNESCO Rokiem Korczaka. W ten sposób Korczak wpisany został do księgi najwyższych autorytetów kultury światowej.

     Dorobek pisarski Korczaka  to książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, eseje, artykuły i utwory dramatyczne. Ważniejsze, najbardziej znane tytuły to: "Jak kochać dziecko", "Prawa dziecka do szacunku", "Król Maciuś I", "Król Maciuś na wyspie bezludnej", "Kajtuś Czarodziej". Teksty Korczaka tłumaczone były na wiele języków świata.

 

 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

  

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016