• Certyfikat "Szkoła z klasą 2.0"

 

 

 

 

 

  • Certyfikat "Szkoła bez Przemocy"

 

  • Certyfikat udziału w XII edycji akcji "Podziel się sercem"

 

 

 

  • Tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" 

  

  • Certyfikat European Language Label 

  

  • Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 

 

 

 

  • Sprawność Szkoły z Klasą  - COGITO

  

  • Sprawność Szkoły z Klasą - AGO

 

  • Ośmioro nauczycieli z tytułem "Nauczyciel z Klasą" 

 

  •  Uczniów z tytułem "Uczniowie z Klasą" 

  

  

 W 2008/2009 jako jedyna szkoła w Polsce braliśmy  udział w międzynarodowym programie pomiaru emisji dwutlenku węgla.

 

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Od 2002 roku jesteśmy zrzeszeni w sieci szkół promujących zdrowie. Po pierwszych dwóch latach działalności w roku 2004 uzyskaliśmy Rejonowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Od czerwca 2007 roku jesteśmy posiadaczami Wojewódzkiego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie i podejmujemy starania o przyznanie certyfikatu ogólnopolskiego.

Celem naszego uczestnictwa w tym programie jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, rodziców i wszystkich pracowników naszej szkoły, oraz kształtowanie umiejętności codziennego dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Zadania realizujemy  we współpracy zespołu do spraw promocji zdrowia z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, uczniami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i stomatologiem szkolnym oraz pozostałymi pracownikami szkoły. Ściśle współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.

Przekazujemy wiedzę na temat :

- właściwych nawyków żywieniowych, 

- zdrowego stylu życia, 

- higieny jamy ustnej i otoczenia, 

- profilaktyki występowania wad postawy, 

- bezpieczeństwa na co dzień- w szkole, w domu, na podwórku, podczas zabaw,

- pozytywnego wpływu zwiększenia aktywności fizycznej na samopoczucie. 

Przybliżamy uczniom humanistyczne wartości sportu z zasadą „czystej gry”, uwrażliwiając ich na piękno otaczającego świata. Dostarczamy im satysfakcji i okazji do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby. Stwarzamy im alternatywne metody spędzania wolnego czasu. Uczymy zasad udzielania pierwszej pomocy, organizujemy masowe imprezy sportowe, akcje, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Przygotowujemy programy artystyczne, wystawy zdrowej żywności i plakaty promujące zdrowie.

Zdrowie jest dla naszego ucznia bardzo ważną wartością. Dzięki niej może się cieszyć życiem i wszechstronnie rozwijać. Będąc zdrowym łatwiej jest poznawać świat i pomagać ludziom. O zdrowie warto dbać, bo jest ono naszym cennym dobrem, dzięki któremu możemy żyć radośnie, ciekawie, aktywnie i twórczo. 

 

Rejonowy Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie 

 

Wojewódzki Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie 

 

 

 Akcja "Uczniowie z klasą" 

________________________________________

ROK 2007/2008

________________________________________

W tym roku szkolnym trzy grupy uczniów postanowiło wziąć udział w II edycji programu "Uczeń z klasą". Realizowano dwa różne projekty w ramach sprawności "Pomagam innym"i "Jestem twórcą". Poniżej zamieszczono końcowe prezentacje przygotowane przez zespoły uczniowskie:

•  "Przedszkolaki z naszej paki " przygotowane przez jedną grupę uczniów.

•  "Szkoła w procentach " przygotowaną przez dwie grupy uczniów.

________________________________________

ROK 2006/2007

________________________________________

W roku szkolnym 2006/2007 portal "Szkoła z klasą" zaproponował nową akcję, tym razem dla uczniów, polegającą na zdobywaniu sprawności w którejś z trzech kategorii:

•  "Badam Świat",

•  "Jestem Twórcą",

•  "Pomagam innym".

Uczniowie klasy VIe pod opieką pani Renaty Strojek, jako pierwsi w szkole, postanowili wziąć w niej udział. Realizuowali sprawność "Jestem Twórcą". Ich praca w ramach projektu "Magiczny świat ORIGAMI" została zauważona przez realizatorów i zamieszczona na stronie głównej projektu. 

W ślad za nimi poszły dwa następne zespoły uczniów z klasy V b i realizują swoje zadania projektowe. 

Szczęśliwie i wytrwale do końca projektu dobrnęła grupa dziewczynek z klasy VI zdobywając tytuł "Uczniowie z klasą". Serdecznie im gratulujemy!!!

 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

  

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016