„Lata dziecięce są górami,

z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek”

J. Korczak

 

 

     Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia dalszej nauki na wyższym etapie kształcenia. Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia w drodze do sukcesu, jego harmonijnego, wszechstronnego rozwoju, zgodnego z jego osobistymi potrzebami i możliwościami.

 

     Zadbamy o to, aby spontaniczna motywacja poznawcza dziecka w wyniku naszych oddziaływań rozwijała się i przekształcała w motywację świadomą. Nauczymy naszych wychowanków wrażliwości na piękno otaczającego świata, umiejętności korzystania z dóbr kultury i uczestniczenia w życiu kulturalnym. Chcemy, aby nasi uczniowie umieli odnajdywać cel i sens w podejmowanych działaniach, potrafili sprostać wymaganiom jakie niesie życie we współczesnym świecie, potrafili odróżniać dobro od zła, szanowali ludzką godność oraz wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

 

     Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny i każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.

 

 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

  

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016