Sylwetka absolwenta

Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

 

Nasz absolwent:

 • Posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu podjęcie nauki na dalszym etapie edukacji;
 • Jest wrażliwy na piękno otaczającego świata, posiada umiejętność korzystania z dóbr kultury i uczestniczenia w życiu kulturalnym;
 • Cechuje go twórcza aktywność;
 • Odczuwa potrzebę stałego uczenia się, doskonalenia i rozwoju;
 • Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania codziennych problemów, wykorzystuje media do nauki i pracy;
 • Posiada umiejętność współpracy w grupie;
 • Jest kulturalny i koleżeński;
 • Szanuje prawa i poglądy innych, jest uczciwy, nie kłamie;
 • Odczuwa potrzebę niesienia pomocy, jest wrażliwy na sytuację drugiego człowieka;
 • Wie, jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych;
 • Żyje zgodnie z przyrodą, wykazuje znajomość dziedzictwa kulturowego i tradycji narodowych;
 • Posiada przygotowanie do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, w zjednoczonej Europie.

 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

  

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016