Nasze dążenia, marzenia, aspiracje, oczekiwania i potrzeby

 

Chcemy uczyć się i pracować w szkole:

- Umożliwiającej pełny i wszechstronny rozwój osobowości i zainteresowań uczniów i nauczycieli,

- Rozwijającej twórcza aktywność uczniów, a w szczególności ich uzdolnienia artystyczne,

- Przyjaznej zarówno dla uczniów jak i nauczycieli,

- Opartej na partnerskich relacjach między dorosłymi i dziećmi,

- Bezpiecznej dla całej społeczności szkolnej,

- Promującej zdrowy tryb życia-bez przemocy, agresji i nałogów,

- Spełniającej oczekiwania wszystkich klientów szkoły (uczniów, nauczycieli i rodziców),

- Otwartej i elastycznej, reagującej na potrzeby środowiska,

- Aktywnie uczestniczącej w życiu naszego miasta i regionu,

- Dobrze zorganizowanej i zarządzanej,

- Dofinansowanej,

- Pielęgnującej szkolne tradycje i zwyczaje,

- Promującej własny wizerunek,

- Podnoszącej jakość pracy.

 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

  

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016